Progressiv Retinal Atrofi-PRA

PRA är ett samlingsnamn för flera olika sjukdomar i näthinnan. Kan förekomma som en utvecklingsrubbning och debuterar då hos valpar och unga hundar. Kan även vara en degeneration, dvs att normala synceller bryts ned i förtid och ger symptom hos den medelålders hunden.

Symptom: initialt dåligt mörkerseende-nattblindhet, pupill dilatation, ögonen blänker, lyser med en onormal glans i svag belysning pga reflex från ögonbotten, blindhet.

Vid misstanke om sjukdomen bör hunden ögonlysas av ögonspecialist. Även nära släktingar till sjuka hundar bör ögonlysas. PRA förändringar kan upptäckas vid ögonlysning flera månader till år innan hunden har symptom.

Avelsrekommendation: Sjuk hund, dess föräldrar och kullsyskon utesluts ur avel. Eventuell avkomma till sjuk hund utesluts ur avel.

Share

Patellaluxation-urled vrickning av knäskålen

Patella= knäskålen ligger normalt och glider i en fåra mellan ledrullarna längst ner på lårbenet. Vid patellaluxation ligger inte knäskålen stabilt på plats utan glider över ledrullen i sidled och hamnar i ett felläge.
Sjukdomen är en deformitet pga en felutveckling i bakbenet och uppkommer gradvis under tillväxtperioden. Sjukdomen diagnosticeras ofta vid tidig ålder.

Symptom: hälta i varierande grad.

Avelsrekommendation: Sjuk hund användes inte i avel.

Share

Progressiv Nefropati-PNP, ärftlig njursvikt

Medfödd underutveckling av båda njurarna. Hundar som föds med gravt underutvecklade njurar insjuknar vid 2-6 månaders ålder. Hundar med mindre grav njurdefekt kan leva upp till ca 5 års ålder.

Symptom: ökad törst och urinavgång, avmagring, urinförgiftning med kräkningar, diarré och uttorkning.

Här är det av yttersta vikt att diagnos ställes. Det gör endast med hjälp av biopsi från njurarna.
Om hund, som har njursjukdom konstaterad med blodprov och urinprov, måste avlivas se till att njurarna blir undersökta i mikroskop av patolog. SÄK kan ev. hjälpa till med kostnader för detta. Hör av Er till avelskommittén

Avelsrekommendation: Sjuk hund samt dess föräldrar utesluts ur avel liksom eventuell avkomma till sjuk hund.

Share

Rapportera!

Avelskommittén påminner och uppmanar medlemmarna att rapportera inträffade sjukdomar. Inte bara EP, Glaukom, utan även övriga skall rapporteras. Nytillkommet är PRA, som är en mycket allvarlig sjukdom som verkligen måste hållas nere.

Det är av yttersta vikt att alla sjuka hundar inrapporteras till avelskommittén. Det är även av största vikt att rätt diagnos ställes. Detta för att kunna dra så rätt slutsatser om ärftlighet som möjligt så att inte FEL individer eller för många individer utesluts ur avel. De som anser sig ha ett intresse av rasernas fortsatta utveckling måste bidra med och hjälpa till att få in sjukdomsrapporter.

De sjukdomsrapporter som inte tillhör kategorin mycket allvarliga arkiveras, och plockas fram med jämna mellanrum, för analys om omfattning och allvaret.

De sjukdomar som räknas som allvarliga presenteras på hemsidan.

Share

HD – Höftleds Dysplasi

Regler:

  • Inte para två hundar med B-höfter med varandra.
  • Inte para en hund med C-höfter.
  • Avkomma efter förälder med HD-belastning åsättes avelsförbud.
  • Inte para om en kombination som givit HD.

SÄK’s krav att importerande hundar skall hålla samma kvalitetskrav som svenskfödda hundar vad gäller HD-status, dvs att även föräldradjuren skall vara röntgade utan anmärkning.

I SKK:s registreringsbestämmelser enligt avseende norsk älghund grå och svart samt jämthund gäller följande enligt information från Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté SKK/UKK:

Hund som importerats enligt de gamla bestämmelserna omfattas inte av rekommendationen. (Enligt en praxis som SKK nu plockat fram, och som man inte ordat om tidigare, talar om en genomförandeperiod på sex månader.)

En individuell prövning bör dock göras i varje enskilt fall och flexibilitet bör råda t.ex. då något av föräldradjuren är döda.

UKK påtalar att det vilar ett tungt ansvar på de uppfödare som bryter mot rekommendationerna. I de fall att en hög HD-procent uppdagas vid utvärdering av avkomman rör det sig dessutom om brott mot SKK’s grundregel.

Share