Undvik denna hund om Du vill undvika HD och överanvändning!

Den finska hunden FIN 27768/99 Faitas Fait har kollats och resultaten från Finland tyder på, att han är en stark nedärvare av HD. Han är dessutom använd i så stor utsträckning, att vidare uppfödning med denna hund, som täckhund skall stoppas.

Antal kullar i Finland 38 st.
Antal valpar 231 st.
Antal röntgade 38 st. Röntgade hittills 16.5%.
Resultat: A – 20 st = 53 %. B – 10 st = 26 %. C – 8 st = 21%

Sverige
Antal valpar 15 st.
Antal röntgade 12 st. Röntgade hittills 80 %
Resultat: A – 8 st 61,5 %. B – 31,7 %. C – 1 st 7,7 %.

Norge
Antal valpar 37 st.
Antal röntgade 10 st. Röntgade hittills 27 %.
Resultat: A – 9 st = 90 % . C – 1 st = 10 %.

Totalt 283 registrerade valpar i Norden hittills.
………………………………………………………………
Kommentarer AK:
Låg andel röntgade i Finland.
I flera fall verkar det som att avläsningarna i Finland inte överensstämmer med våra, fast så skall vara fallet. Verkar vara hårdare oftast.
Under alla förhållanden är han överanvänd

Harald Gustavsson

Share

Endast friska hundar!

En regel som alltid skall följas är att endast friska hundar skall användas i avel. Det finns fler än nedan uppräknade defekter och sjukdomar som bör undvikas, men i dagsläget ägnar vi oss åt de följande, som vi betraktar som de mest aktuella.

Share

Glaukom-Grön starr

Innebär ett förhöjt tryck inne i ögat. Normalt bildas i ögat kammarvätska. Denna vätska skall dräneras ut från ögat i samma takt som den bildas så att ögat håller ett konstant tryck. Hos hundar med glaukom finns ett avflödeshinder så att kammarvätskan dräneras ut för långsamt. Vätska ansamlas inne i ögat och trycket blir för högt.

Symptom: ögat blir stort, rött, pupillen utvidgas och svarar dåligt på ljus stimuli. Synnerven och näthinnan skadas av det ökade trycket. Hunden blir blind. Är en smärtsam sjukdom.
Symptom först hos den medelålders hunden.

Avelsrekommendation: Sjuk hund, dess föräldrar och kullsyskon utesluts ur avel. Eventuell avkomma till sjuk hund utesluts ur avel.

En sjukdom som uppträder så sent som i 5-7 årsåldern hos hund, varför den är mycket svår att bekämpa. Rapporteringen är vår hjälp att reducera sjukdomen. En rapportering ger oss möjlighet att undvika att para ihop drabbade linjer.

Share