Skärpning av HD-röntgen

I samband med registreringar hos SKK har uppdagats att det är stora brister i HD-röntgen hos uppfödarna i de stora älghundsraserna.

För att få registrera valpar av älghundsras erfordras att båda föräldrarna är HD-röntgade och har höfter utan anmärkning, alltså A- eller B-höfter

I nedanstående siffror har ett eller båda föräldradjuren saknat känd HD-status vid parningstillfället.

Jämthund 32 gånger av 243 kullar – Saknade röntgen = 13 %
Gråhund 18 gånger av 146 kullar – Saknade röntgen = 12 %

Bland alla stövarraser var det i 14 kullar som saknade röntgen.

Som fjärde grupp kom Schäfer, vår största ras i Sverige. De hade 7 kullar bland föräldrarna, som saknade HD-röntgen.

Schäfer registrerade 1300 valpar mera än jämthundarnas 1769!

Harald Gustavsson

Share

Finska hundar med PRA

Hundarna är anmälda med konstaterad PRA på Finska Kennelklubbens hemsida

Fin41822/95 Uhuverin Aksu
e. Härkilas Ilo SF12722/94
u. Uhuverin Likka SF27274/91

Fin40312/98 Särkiharjun Laisa
e. Kolleem Toko SF44350/91
u. Ramona SF10547/90

Share

Undvik denna hund om Du vill undvika HD och överanvändning!

Den finska hunden FIN 27768/99 Faitas Fait har kollats och resultaten från Finland tyder på, att han är en stark nedärvare av HD. Han är dessutom använd i så stor utsträckning, att vidare uppfödning med denna hund, som täckhund skall stoppas.

Antal kullar i Finland 38 st.
Antal valpar 231 st.
Antal röntgade 38 st. Röntgade hittills 16.5%.
Resultat: A – 20 st = 53 %. B – 10 st = 26 %. C – 8 st = 21%

Sverige
Antal valpar 15 st.
Antal röntgade 12 st. Röntgade hittills 80 %
Resultat: A – 8 st 61,5 %. B – 31,7 %. C – 1 st 7,7 %.

Norge
Antal valpar 37 st.
Antal röntgade 10 st. Röntgade hittills 27 %.
Resultat: A – 9 st = 90 % . C – 1 st = 10 %.

Totalt 283 registrerade valpar i Norden hittills.
………………………………………………………………
Kommentarer AK:
Låg andel röntgade i Finland.
I flera fall verkar det som att avläsningarna i Finland inte överensstämmer med våra, fast så skall vara fallet. Verkar vara hårdare oftast.
Under alla förhållanden är han överanvänd

Harald Gustavsson

Share

Stoppa överanvända hundar!

Vid överläggningar i möte med Nordisk älghundunion beslöts att i respektive land söka betrakta Norden äga en gemensam avelsbas. SÄK och dess avelskommitté med avelsgrupper arbetar fortsättningsvis enligt detta, som helt är i linje med vår tidigare inriktning. Ingen hund i Sverige skall användas till mer än totalt fem kullar, förrän avkomman nått pristagarprocenter av rasens medeltal eller däröver. I Sverige ligger pristagarprocenterna i avkomman på ungefär 20 % för jämthund och gråhund, vilket värde skall vara riktmärket.
Alla hundar äger rätten att användas, utan hänsyn till resultatet, till 5 kullar utan anmärkning. Blir resultatet godkänt enligt ovan, kan hunden användas upp till 15 kullar. Sedan skall hunden stoppas i avelsverksamheten.
Antalet kullar skall gälla totalt i de nordiska länderna.
Användningen kan kollas i respektive lands kennelklubbs hemsida. Kontroll kommer löpande att ske av avelskommittén.
Överträdelser kommer att publiceras på SÄK:s hemsida och medlemsboken ”Älghunden” med namn på hund och ägaren.

Harald Gustavsson

Share