Problem på SKK med provinläsning


NU SKA DET VARA INLÄST OCH KLART PÅ SKK

Just nu har SKK problem med sina digitala system.
Detta innebär att vi inte får våra jaktprovsresultat inlästa hos SKK.
Det innebär i sin tur att de som gått prov inte får sina titlar in på Hittaälghund.
Det går heller inte att begära ut några championat.

Vid kontakt med SKK jobbar dom med att lösa problemen och de
hoppas kunna vara klara senast till helgen 16-17/12.

Share

Står vissa över alla andra ?

Ja, det kan man fråga sig, eller är man helt nonchalant och vet bäst själv!

Varför ska man med jämna mellanrum behöva se planerade parningar, gjorda parning och valpar till salu efter kombinationer där man totalt struntar i de regler och rekommendationer som har bestämts av SÄK.s avelskommitté, lokalklubbarnas avelsråd och rasklubbar tillsammans?

Tror vissa att dessa regler har hittats på, eller tagits ur luften och har kommit dit bara för skoj skull?

Tycker man att man gör rasen en tjänst om man fullständigt struntar i detta? Tänker man framåt då ? Tänker man på dom som kommer efter oss, och kanske vill skaffa sig en egen hund om kanske 15 – 20 år när vi andra har slutat med hundar?

Vi i SÄK.s avelskommittén har med jämna mellanrum under de senaste 1,5 åren gjort undersökningar på parningar och planerade parningar som ligger ute på olika sociala medier samt SKK.s hemsida, och som INTE är förankrade hos avelsråden i SÄK.s lokalklubbar eller rasklubbar. Vi kan här se att man totalt struntar i beslutade rekommendationer, såsom inavelskofficient, HD, ED röntgen, max antal kullar, utvärdering efter 5 kullar m.m. Listan kan göras längre med bl.a. ärftliga ögonsjukdomar, ärftliga njursjukdomar. Varför kan man fråga sig?

Är det alla vi andra som försöker att föra raserna framåt och har satt detta på papper som har helt fel i vårt tankesätt när det gäller att bevara och förbättra våra rasers friskhet och åtminstånde försöka minimera problem I framtiden, och för kommande generationer?
Eller har vi för hårda krav på våra avelsdjur idag?

Är det nu så att vissa uppfödare och medlemmar har bättre fakta och kunskap när det gäller avel för friskare hundar, så varför tar Ni inte kontakt med Er lokalklubb eller Rasklubb och förmedlar Er kunskap, och på så vis försöker få till en förändring av dagens regler?

Vi som sysslar med detta dagligen och försöker att göra rätt, har inte svaren och kunskapen till allt, och vi kan aldrig bli starkare än den svagaste länken i kedjan.

Nog om detta, jag vill samtidigt ge en jättestor eloge till de medlemmar och uppfödare som följer våra gemensamt bestämda regler och rekommendationer när det gäller avel.
Ni är alla ett föredöme för Er ras och Ni är många ska Ni veta.

Joachim Gunnarsson
SÄK.s Avelsskommitté

Avelsrekommendationer

Share

Svenska Älghundklubbens valberedning 2017-2018

Vid årsstämman i Umeå den 22 april 2017 blev vi omvalda på SÄK:s årsmöte att ingå i valberedningen. Det är nu för tredje året som vi har förmånen att ha det förtroendet, vilket vi tackar för.
Det är en uppgift som vi kommer att försöka genomföra på bästa sätt. Vi har lärt oss mycket hittills, är inte ett föreslaget namn väl förankrat så är det bara att göra om och göra rätt. Men vi måste få mer hjälp av er lokalklubbar och rasklubbar att komma med kloka förslag på tänkbara medlemmar att ingå i styrelsen m.m. Namnförslag på minst en till två personer per organisation är bra, då får vi en ”namn bank” att plocka fram vid behov.
I tur att avgå till 2018 stämma är Jan-Anders Thorud, Matts-Olof Mattsson, Jörgen Myrén, Britt-Marie Nordquist och ordförande Magnus Jensén. Redan nu har några av namnen aviserat att det är sista året man ställer sig till förfogande.
Vi ser fram mot en fortsatt god kontakt med er, ring eller mejla till oss om ni har förslag, helst före nyår.
Skräddrabo 2017-09-28
Karl-Evert Hellsen, Gävleborgs Älghundklubb, tel. 070-3278914.
(Ordf. sammankallande), karl-evert.hellsen@helsingenet.com
Per Särnmark, Västsvenska Älghundklubben, tel. 073-8360480. skogenskonung1961@hotmail.se
Hans Boström, Norrbottens Älghundklubb, tel. 070-6337919. brostrom.501@spray.se

Share