Kontakta oss

SÄKs styrelse

 

 

 

 

Karl Johan Bergmark

Ordförande
Hoppets Gränd 24C, 903 34 Umeå
076-8131817
kalle@bergmark.info


Mats Hannevad

Ledamot
Gyllerydet 1, 514 55 Ljungsarp
0730-354455
mats@skogmarkkonsult.se

 


Mona Sundqvist

Mona Sundqvist

Sekreterare
Västerhusänget 226, 894 91 Själevad
070-239 95 80
0660-22 90 21 (fritidshus)
mona.sundqvist@gmail.com


Jan-Anders Thorud

Jan-Anders Thorud

Ledamot
Gärdås 102, 782 90 Malung
0280-410 42
070-512 96 81
ryvikens@telia.com


Jörgen Myrén

Jörgen Myrén

Ledamot
Kvarnåsvägen 7, 691 91 Karlskoga
0586-101 10
073-956 31 82
jorgen.myren9@gmail.com


Bo Eriksson

Bo Eriksson

Ledamot
Hammarsvägen 40, 955 96 Vitå
070-311 79 56
bo-eriksson@telia.com


Anders Holmqvist

Anders Holmqvist

Ledamot
Brogetorp 3, 617 90 Skärblacka
070-600 78 82
011.59033@telia.com


Leif Lundberg

Ledamot
Hammarvägen 2, 747 44 Gimo
070-303 69 01
leif.llu@telia.com


Matts-Olof.Mattsson

Matts-Olof Mattsson

Vice Ordförande
Karl-Johansväg 1, 835 40 Nälden
073-180 00 00
teamtellus@teamtellus.com


Revisorer

 • Daniel Sundqvist, Ås
 • Jan-Erik Wickenberg, Frösön
 • Björn Berglund, Ljusdal – Revisorsuppleant
 • Karl-Erik Envall – Revisorsuppleant

Valberedning


Styrelsens arbetsutskott

 • Ordf Karl Johan Bergmark
 • Mona Sundqvist
 • Matts-Olof Mattsson

Aksel Lindströms Minnesfond

 • Matts Olof Mattsson
 • Leif Lundberg

Nordisk Älghundunion

 • Jörgen Myrén
 • Jan-Anders Thorud
 • Matts-Olof Mattsson
 • Per Svensk, adjungerad

Ansvarig utgivare Älghunden

Ordförande i Svenska Älghundklubben.


Annonsansvarig

Lena Elvén, SÄKs kansli

Tryckeri

Gävle Offset, www.gavleoffset.se


 

Senast uppdaterad: Maj 2, 2018 @ 09:31

Share