Svenska Älghundklubbens årsstämma 2008

Förtjänsttecken

Ordförande Lennart Holmsten delar ut SÄKs Förtjänsttecken till Ewy Bohman och Ingegerd Arvidsson, för mycket förtjänstfullt och uppskattat arbete med sammanställning av utställningar och prov i Jyckedata. Även avgående ledamoten, tillika ordförande i jaktprovskommittén, Roland Persson fick förtjänsttecken efter 13 år i styrelsen och väl utfört arbete.

Läs mer…

Share