Svenska Älghundklubben

Svenska Älghundklubbens ändamål är att i egenskap av ansluten specialklubb till Svenska Kennelklubben, ur såväl jakt- som exteriörsynpunkt, främja aveln med av Svenska Kenneklubben erkända älghundsraser, samt verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av dessa raser.

Svenska älghundklubben förverkligar sina syften:

  • genom samarbete med SKK och med denna anslutna klubbar
  • sina lokalklubbars utställningar, jaktprov och viltsspårprov
  • avelsrådgivning för de olika älghundsraserna
  • samarbete med de nordiska ländernas älghundklubbar
  • utbildning av jaktprovs- och utställningsdomare
  • allmän upplysningsverksamhet ifråga om älghundar
  • utgivning av tidskriften Älghunden
Share

Svenska Älghundklubbens årsstämma 2008

Förtjänsttecken

Ordförande Lennart Holmsten delar ut SÄKs Förtjänsttecken till Ewy Bohman och Ingegerd Arvidsson, för mycket förtjänstfullt och uppskattat arbete med sammanställning av utställningar och prov i Jyckedata. Även avgående ledamoten, tillika ordförande i jaktprovskommittén, Roland Persson fick förtjänsttecken efter 13 år i styrelsen och väl utfört arbete.

Läs mer…

Share