Nordiska Mästerskapen 2010

NM 2010 arrangerades av Västerbottens Älghundklubb helgen 1 – 3 oktober.

docSverges lag NM 2010 och Resultat Lycksele 02.10.10

I samband med Nordiska Mästerskapen för älghundar som avhölls i Lycksele den 2 okt 2010 gjordes försök med arbetsmaterial till de nya jaktprovsreglerna. Försöken utföll väl.

Utgångspunkten för jaktprovsförsöket/testen är:

 • Bättre jaktegenskaper hos hundarna
 • Färre sjukdomar
 • Likartade hundar med bra exteriör
 • ”Gemensam” avel i Finland, Sverige och Norge
 • Nya och bättre verktyg för Avelskommittéerna.
 • Enklare registrering av valpar och vuxna hundar som köps från ett annat land
 • Samordning av aveln i Finland, Sverige och Norge.

Arbetsgruppen för de tre länderna, Finland, Sverige och Norge fick mandat för vidare arbete:

 • Resultaten från jaktprov, utställningar och hälsa sätts samman i en gemensam databas
 • Gemensamma avelsmål och avelskriterier i Finland, Sverige och Norge
 • Utveckla och formalisera samarbetet mellan Avelskommittéerna i de tre länderna.
 • Gemensamt avels dataunderlag för att ge större bredd och ändå bättre hundar.
 • Gemensamma verktyg och dataunderlag for Avelskommittéerna i Finland, Sverige och Norge
 • Informationen görs åtkomlig för alla på nätet
 • Gemensamma jaktprovregler for Finland, Sverige och Norge
 • Utbyte av jaktprovsdomare mellan länderna, som vi i dag gör med exteriördomare.

Esa Kukkonen, Lennart Holmsten, Ellen Krogstad

Läs mer här på Västerbottens sidor…

Share

Jaktprov vildsvin för ställande hundar

Officiella jaktprov vildsvin för ställande hundar

Det är mycket tillfredsställande att vi nu har alla beslut som krävs för att starta rubricerade jaktprov. Det goda samarbetet mellan Svenska Laikaklubben, Svenska Älghundklubben och Svenska Kennelklubben är det som lagt grunden till detta strategiskt viktiga beslut.

Huvudargumenten för proven har varit:

 • Styrning av aveln som ger oss bättre vildsvinshundar samt bl.a. förhoppningsvis kommer att leda till en minskning av blandrasaveln.
 • Förbättring av jaktetiken därför att ensamma ståndhundar minskar skador på hundar och viltet samt att vi via proven kommer att få tillgång till bättre eftersökshundar. Läs mer…
Share