Jaktprovsregler 2017-2022

Angående nya jaktprovsreglerna

Det som står i sidhuvudet är när SÄK´s regelverk för jaktprov börjar gälla f o m 2017-07-01 och t o m 2022-06-30.

Det som står i 2:a stycket är när SKK´s Allmänna regler för utställningar, prov, tävlingar och beskrivningar började gälla f o m 2017-01-01 och t o m 2021-12-31.

Vad gäller skrivningen enligt protokoll 4/2016 till SKK om bilanvändningen så var det sista raden som SÄK inte tyckte borde varit med, då det kan uppfattas som man legaliserar bilåkandet vid jaktprov.
SKK´s jakthundkommitté svarar ”att ändra i JhKs policy, så får det inte göras. Den har varit ute på remiss, och alla klubbar har haft möjlighet att säga sitt tidigare. Policyn är gjord så att den ska passa alla typer av jaktprov, och när vi dryftat med jurister vad definitionen är på jaktprov, så är det inte jakt i lagens mening, så länge inte syftet är att skjuta vilt under jaktprov. Det ni däremot kan göra, är att förtydliga i era anvisningar vad ni själva anser vara förenligt med er provform och bilåkande”.

Svenska Kennelklubbens Jakthundskommitté är de som fastställer jaktprovsregler enligt CS delegeringsordning.

Share

Test Komibiprov Vildsvin/Älg

Kombiprov
Under hösten 2016 kommer vi att påbörja test av kombiprov, dvs jaktprov på antingen vildsvin eller älg beroende på vad hunden tar upp.
Antalet prov vi kan döma är begränsat då vi i dagsläget är relativt få domare med dubbelkompetens.
Följande gäller för att anmäla på kombiprov:
Hundägaren skall vara medlem i någon av SÄK:s lokalklubbar.
Hunden SKA ha genomfört ett vildsvinsprov innan anmälan.
Hund får anmälas till ETT prov, när det är genomfört kan man anmäla till ytterligare ett.
När ni blir tilldelad domare SKA provdag bestämmas inom 10 dagar annars kan provet förverkas, ingen anmälningsavgift betalas då tillbaka.
Om det blir ett älgprov är det inte kvalificerande för KM eller SM.
Anmälningsavgiften är 500 kr.
Domararvodet är 500 kr plus 20 kr/mil i körersättning.
Provsäsongen är 2016 08 21- 2017 01 31.
Anmälningstiden går ut 2016 12 31.
Anmälan görs på: http://provdata.se/vildsvinsprov var noga med att välja kombiprov och inte vanligt vildsvinsprov.
Provledare:
Håkan Åberg
070-210 79 06 eller fredskogshakan@hotmail.com
Med vänlig hälsning
SÄK:s vildsvinsgrupp

Share