Avelsrådgivning Jämthund i Norge

Norske Elghundklubbers forbund har søkt Svenska Älghundklubben om hjelp til å ivareta avlsrådgivning på Jämthundrasen for tispeeiere i Norge i en overgangsperiode. SÄK har svart positivt på henvendelsen etter vedtak i Svenska älghundklubbens Arbetsutskott den 21.04.2011.

Bakgrunnen for søknaden er att avlsutvalget for Jämthund i Norge rekker seg. FS trenger noe tid for å organisere nytt avelsråd.

Avlskomiteen i Svenska Âlghundklubben vil i denne perioden være behjelpelig med råd og veiledning til tispeeiere som vurderer å ha kull på sin tispe.

Henvendelse fra tispeeier må komme i god tid før planlagt paring, og sendes Norske Elghundklubbers forbund v/Arild Visdal som videresender henvendelsen til SÄK. Viktig å sende med kontaktinformasjon på tispeeier, til bruk for avlskomiteen i SÄK.

E-postadresse: elghundklubbers.forbund@klubb.nkk.no
Postadresse: Arild Visdal, Postboks 8, 2664 Dovre
Tlf: 917 77 135 (kl. 10 – 13.)

Søknader om godkjent hannhund vil i denne perioden ivaretas av administrasjonen i NEKF, og søknader sendes til samme adresse.

Godkjente kull vil bli lagt inn på valpelisten når godkjenning kommer fra SÄK.

Mvh
Forbundstyret
Norske Elghundklubbers Forbund

Alla kontakter i Sverige tas med SÄKs kansli,
mail: alghundklubben@telia.com,
för vidarebefordran till SÄKs avelskommitté.

Share

Föreläsning om HD 2008

SÄK’s föreläsning om HD-avläsning och HD-index i Rättviksparken 8 augusti.

Håkan Kasström

Föreläsare: Avläsningsveterinär Håkan Kasström (avläsare av röntgenresultat vid SKK). 

02

Mötet var förhållandevis välbesökt av ett 50-tal intresserade åhörare.

Share

Unik ögonlysning 2008

Måndagen den 11/8-08 genomfördes en unik ögonlysningsdag på Nordvärmlands Smådjurspraktik i Torsby. Eva Hertil, ögonspecialist, ögonlyste totalt 60 hundar. Hon mätte dessutom trycket och kontrollerade reflexer på samtliga hundar. Eva undersökte också kammarvinkeln hos en del av gråhundarna. 41 hundar var 8 år och äldre. Inget nytt PRA fall hittades, men ett par hundar skall följas upp. Inga glaukom fanns hos dessa hundar. Några ”gammelhunds” katarakter hittades, d.v.s. grå starr förändringar, som bedömdes som icke ärftliga. Resultatet från dagen är mycket värdefullt för kartläggningen av ögonhälsan hos våra hundar samt för framtiden. De äldre hundarna är samtliga blodprovstagna och skall ingå som kontrollhundar vid framtagandet av anlagsbärartest (gentest) för PRA.

{sigplusgallery}2008-08-11{/sigplusgallery}

Vi vill härmed framföra vårt varma TACK till samtliga engagerade och tålmodiga hundägare, som för våra älghundars bästa, ställde upp på den här dagen.

Eva Hertil, Åsa Juberget, SÄK’s avelskommitté

PS. Övriga projekt där blodprov är mycket intressanta för framtida gentester är Sockersjuka (Diabetes) och Epilepsi. För information kontakta Åsa Juberget 070-3264043, juberget@tordata.se

 

Share

Avelskonferens Rättvik 2010

SÄKs ledamöter i kommittéerna presenterade sig och vad de gör i Svenska Älghundklubben. Svenn Tore Feet föredrog arbetet med att försöka få fram en Nordisk gemensam databas, vad gäller både jaktprov och avel. Ögonveterinär Eva Hertil föreläste om PRA och andra ögonsjukdomar.

Rasrepresentanterna föredrog avelsarbetet och målen i Rasklubbarna. Laikaklubben, Björnhundklubben, Svensk vit älghundklubb, SVÄK vädjan. Listkriterierna gicks igenom.

{sigplusgallery}avelskonf2010{/sigplusgallery}

Share