Diabetesforskning

Diabetes mellitus, sockersjuka, är en av de vanligaste sjukdomarna hos människor, men den drabbar även hundar. I Uppsala pågår ett forskningsprojekt som ska sprida ljus över just hunddiabetes. Bland annat har man visat att nära hälften av de tikar som får diabetes under efterlöpsperioden blir friska om de kastreras. Forskningen stöds av Agria Djurförsäkrings och SKKs Forskningsfond för sällskapsdjur.

pdfDiabetesforskning.pdf

Share

DNA-tester

Med anledning av de många frågor rörande genetiska tester som inkommer till SKK, från såväl uppfödare som rasklubbar, har SKKs avelskommitté (SKK/AK) vid sina två senaste möten diskuterat olika frågeställningar relaterade till gentester. I bifogad artikel ger kommittén sin syn på DNA-tester och tillämpningen av dessa i avelsarbetet.

pdfInformationsartikel_om_dna-tester.pdf

Share