Står vissa över alla andra ?

Ja, det kan man fråga sig, eller är man helt nonchalant och vet bäst själv!

Varför ska man med jämna mellanrum behöva se planerade parningar, gjorda parning och valpar till salu efter kombinationer där man totalt struntar i de regler och rekommendationer som har bestämts av SÄK.s avelskommitté, lokalklubbarnas avelsråd och rasklubbar tillsammans?

Tror vissa att dessa regler har hittats på, eller tagits ur luften och har kommit dit bara för skoj skull?

Tycker man att man gör rasen en tjänst om man fullständigt struntar i detta? Tänker man framåt då ? Tänker man på dom som kommer efter oss, och kanske vill skaffa sig en egen hund om kanske 15 – 20 år när vi andra har slutat med hundar?

Vi i SÄK.s avelskommittén har med jämna mellanrum under de senaste 1,5 åren gjort undersökningar på parningar och planerade parningar som ligger ute på olika sociala medier samt SKK.s hemsida, och som INTE är förankrade hos avelsråden i SÄK.s lokalklubbar eller rasklubbar. Vi kan här se att man totalt struntar i beslutade rekommendationer, såsom inavelskofficient, HD, ED röntgen, max antal kullar, utvärdering efter 5 kullar m.m. Listan kan göras längre med bl.a. ärftliga ögonsjukdomar, ärftliga njursjukdomar. Varför kan man fråga sig?

Är det alla vi andra som försöker att föra raserna framåt och har satt detta på papper som har helt fel i vårt tankesätt när det gäller att bevara och förbättra våra rasers friskhet och åtminstånde försöka minimera problem I framtiden, och för kommande generationer?
Eller har vi för hårda krav på våra avelsdjur idag?

Är det nu så att vissa uppfödare och medlemmar har bättre fakta och kunskap när det gäller avel för friskare hundar, så varför tar Ni inte kontakt med Er lokalklubb eller Rasklubb och förmedlar Er kunskap, och på så vis försöker få till en förändring av dagens regler?

Vi som sysslar med detta dagligen och försöker att göra rätt, har inte svaren och kunskapen till allt, och vi kan aldrig bli starkare än den svagaste länken i kedjan.

Nog om detta, jag vill samtidigt ge en jättestor eloge till de medlemmar och uppfödare som följer våra gemensamt bestämda regler och rekommendationer när det gäller avel.
Ni är alla ett föredöme för Er ras och Ni är många ska Ni veta.

Joachim Gunnarsson
SÄK.s Avelsskommitté

Avelsrekommendationer

Share

Avelskommittén informerar om Främre Y-sömskatarakt

Katarkt innebär grumling av linsen. Olika typer av katarakt finns och de har olika utseende och utbredning.

Främre Y-sömskatarakt utvecklas i de främre delarna av ögats lins. Linsfibrerna möts normalt framtill i linsen i en nästan osynlig Y-formad struktur, främre Y-sömmen. Det är i detta område som främre Y-sömskatarakt utvecklas.
Detta upptäcks vid ögonlysning som små pärlformade grumlingar längs med Y-sömmen. Dessa grumlingar är från början små men kan med tiden bli flera och mera omfattande.

Främre Y-sömskatarakt debuterar vanligtvis i 4-årsåldern men debuten kan vara både tidigare och senare. Detta kan enbart konstateras om hunden ögonlyses regelbundet. Främre Y-sömskatarakt leder inte till blindhet. Främre Y-sömskatarakt anses vara ärftlig. Arvsgången är dock okänd.

En hund med främre Y-sömskatarakt kan användas med försiktighet i avel. Förutsättning är att den andra hunden i kombinationen är ögonlyst inom ett år före parningen och fri från främre Y-sömskatarakt. Avkomma till hund med främre Y-sömskatarakt bör ögonlysas som unga, medelålders och gamla. Om främre Y-sömskatarakt debuterar mycket tidigt så kan det vara mindre lämpligt att använda hunden i avel. Ta då kontakt med SÄK´s avelskommitté.

170107 SÄK´s avelskommitté genom Åsa Magnusson Juberget

Share