Endast friska hundar!

En regel som alltid skall följas är att endast friska hundar skall användas i avel. Det finns fler än nedan uppräknade defekter och sjukdomar som bör undvikas, men i dagsläget ägnar vi oss åt de följande, som vi betraktar som de mest aktuella.

Share

HD – Höftleds Dysplasi

Regler:

  • Inte para två hundar med B-höfter med varandra.
  • Inte para en hund med C-höfter.
  • Avkomma efter förälder med HD-belastning åsättes avelsförbud.
  • Inte para om en kombination som givit HD.

SÄK’s krav att importerande hundar skall hålla samma kvalitetskrav som svenskfödda hundar vad gäller HD-status, dvs att även föräldradjuren skall vara röntgade utan anmärkning.

I SKK:s registreringsbestämmelser enligt avseende norsk älghund grå och svart samt jämthund gäller följande enligt information från Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté SKK/UKK:

Hund som importerats enligt de gamla bestämmelserna omfattas inte av rekommendationen. (Enligt en praxis som SKK nu plockat fram, och som man inte ordat om tidigare, talar om en genomförandeperiod på sex månader.)

En individuell prövning bör dock göras i varje enskilt fall och flexibilitet bör råda t.ex. då något av föräldradjuren är döda.

UKK påtalar att det vilar ett tungt ansvar på de uppfödare som bryter mot rekommendationerna. I de fall att en hög HD-procent uppdagas vid utvärdering av avkomman rör det sig dessutom om brott mot SKK’s grundregel.

Share

2005-04-08

S26806/2000 – Rajja
e. Truls S25457/95
u. Dolly S43809/97

S28184/95 – J Arrak
e. Tarras S57900/93
u. Cilla S60439/93

S27830/96 – Fjällskrudens Bessy
e. Kim S57870/93
u. Pia S60435/93

S11550/96 – Valle
e) Fjällskrudens Assar S26895/94
u) Vita II S14507/94

S25169/98 – Atos
e) Fjällskrudens Zack S26893/94
u) Slogsvedens Cindu S29975/96

S35841/94 – Tanja
e) Tarras S57900/93
u) Floxens Daisy S57933/93

N08993/97 – Zoya
e. Kojo S60462/93
u. Sacha N10802/95

Share