Ögonlysning i Rättvik

Svenska Älghundklubben inbjuder till ögonlysning i samband med utställningen i Rättvik under lördagen. Ögonlysningen utförs av Nils Wallin Håkansson.
SÄK står för kostnaden. Resultatet är officiellt och registreras hos SKK.
Alla Älghundsraser och alla åldrar.
Ingen tidsbokning, utan först till kvarn gäller och löpande under dagen.
Från ca. kl. 10.00 till ca. 16.00 med uppehåll för lite lunch.
Välkomna.

Share

Ny personlighets lag (GDPR)

Ny personuppgiftslag ersätter PUL (personuppgiftslagen).
Gäller fr.o.m. 25 maj.
Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.
Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen. På samma sätt som idag får man behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade, för att uppfylla ett avtal eller efter en intresseavvägning till exempel. De registrerade kommer även i fortsättningen att ha rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker – och den som behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt sätt. Om det är fråga om uppgifter om hälsa, etniskt ursprung, politisk uppfattning eller religiös tro ställs särskilda krav.

Svenska Älghundklubben kommer att skicka ut ett brev med en personlig kod till alla befintliga medlemmar i SÄKs lokalklubbar. Där ska finnas en länk som ni kan gå in på och registrera era uppgifter och samtidigt godkänna att SÄK handhar uppgifterna för HittaÄlghund och Provdata. Det är mycket viktigt att ALLA gör detta och hjälper varandra att sprida informationen.

Här hittar du sidan där Du som medlem godkänner GDPR och samtidigt hjälper oss att utveckla kommunikationsmöjligheterna till er.
Följ instruktionerna.
Vänta på utskicket som kommer hem till er.
Där får ni medlemsnummer och kod för att kunna logga in.

Vi tackar i förväg för att DU som medlem hjälper till att utveckla oss!

http://www.provdata.se/gdpr

 

 

Share

Årsstämman i Mullsjö

Årsstämman inleddes av Ordförande Magnus Jensen. Ordförande för stämman var Karl-Åke Lagerkvist, sekreterare Mattias Larsson.

Avgående ordförande, Magnus Jensen, avtackades med Svenska Älghundklubbens förtjänsttecken. Matts-Olof Mattsson höll tacktalet och kanslisten, Lena Elvén, överlämnade blommor.

Magnus avtackades även med presenter från klubbarna. Här är det Hans Lantz, som överlämnade 2 st biljetter till valfri match mellan Östersunds FK och någon annan klubb.

Nya styrelsen: Från vänster Matts-Olof Mattsson, Jörgen Myrén, kanslist Lena Elvén, Mona Sundqvist, Leif Lundberg, Bo Eriksson, Anders Holmqvist, Mats Hannevad, Jan-Anders Thorud och ny ordförande Karl Johan Bergmark.

 

Share

Antal prov och SÄKs årsstämma

Svenska Älghundklubbens lokalklubbar har sammanlagt
arrangerat under kalenderåret 2017 antal prov, enligt nedan:

3290 st Löshundsprov (3260 st redovisat i ÄH1-2018, manusstopp 1 febr)
varav kombiprov 41 st
428 st Älgspårprov
33 st Ledhundsprov
89 st Vildsvinsprov
435 st Viltspårprov med älghundar

Antal utställda hundar 5076 st

Svenska Älghundklubbens
Årsstämma 2018 äger rum i Mullsjö
den 28 april
Tel: 0392-12050
Hemsida: www.hotellbjorkhaga.se

 

Share