Årets Bragdhund

Nominera Årets bragdhund 2018!
Fram till 1 november har du chansen att nominera din egen hjälte till Årets bragdhund 2018. Känner du en (RAS) som du tycker ska få utmärkelsen är det bara att skicka in ditt bidrag till Svenska Kennelklubben. Alla hundar som inte är tjänstehundar kan nomineras och bragderna kan även vara av det mer vardagliga slaget. Hund och ägare bjuds på en VIP-helg på Stockholm Hundmässa där de får ta emot priset, som består av en medalj och ett ben till hunden samt 20 000 kr att skänka till en utvald organisation som arbetar för djurens bästa. Sista dag att nominera är den 1 november. Läs mer på www.skk.se/bragdhundar

 

Share

Valberedningen i SÄK 2018-2019

 

Steg 1,
Dokument till alla lokal och rasklubbar där de erbjuds lämna förslag på kandidater till valberedningen.

Alla skall ges möjlighet att lämna förslag men följande måste var uppfyllt.
• Den tilltänkta skall vara tillfrågad, ”får vi lämna ditt namn som förslag till valberedningen”.
• Bifoga CV, namn, kontaktuppgifter och kort bakgrundsbeskrivning.
• Skall vara Valberedningen tillhanda senast 1:e dec.

Steg 2,
Vi stämmer av med styrelsen hur den fungerar och om något behöver ändras. Valberedningen gör en gallring bland inkomna förslag.
Steg 3,
Vi skickar namn för påseende till alla lokal- och rasklubbar senast 15 januari, där de skall svara innan 15 februari.
Steg 4,
Valberedningen presenterar sitt slutgiltiga förslag för styrelsen och samtliga medlemmar via hemsida och mail till lokal- och rasklubbar senast den 28 februari.

Valberedningen!

Share